Personvernerklæring

Hvilke opplysninger innhenter vi fra deg

Generelt. Vi mottar og lagrer alle opplysninger som du oppgir på vårt webområde, eller som du
gir oss på andre måter. Dette omfatter opplysninger som kan identifisere deg
("personopplysninger"), herunder fornavn og etternavn, telefonnummer, gate- og postadresse, e
-postadresse og faksnummer. Dersom du bestiller noe via vårt webområde, lagrer vi i tillegg
kredittkortopplysninger (som kredittkortnummer, navn på kortholder og utløpsdato). Vi kan også
be om opplysninger om hotellrompreferanser, lojalitets-, flybonus- og/eller
bilutleieprogrammer. Du kan velge ikke å oppgi noen opplysninger til oss, men enkelte
opplysninger er nødvendig for at du skal kunne registrere deg som medlem, kjøpe produkter
eller tjenester, fylle ut en reiseprofil, delta i en undersøkelse, konkurranse eller kampanje,
stille spørsmål eller gjennomføre andre transaksjoner på vårt webområde.

Opplysninger om reisefølge.

Når du bestiller for andre gjennom steveperryman.no, spør vi deg
om personopplysninger og reiseønsker for vedkommende. Du må innhente samtykke fra andre før du
oppgir deres personopplysninger og reiseønsker til oss, siden personopplysningene da bare kan
endres eller vises gjennom din brukerkonto (der denne er tilgjengelig).

Informasjon fra andre kilder. Vi kan med jevne mellomrom også innhente både personopplysninger
og andre opplysninger fra konsernselskaper, forretningspartnere og andre uavhengige
tredjepartskilder og legge det til brukerinformasjonen din (der denne er tilgengelig).
Eksempler på informasjon som vi kan motta, er oppdatert leveringsinformasjon og adresse,
kjøpehistorikk og demografisk informasjon.

Sosiale medier / Facebook.

Hvis du bruker noen av funksjonene for sosiale medier på nettstedet
vårt, kan leverandøren av sosiale medier sende oss informasjon i samsvar med sine
retningslinjer. Denne informasjonen kan omfatte navnet ditt, profilbildet ditt, kjønn,
vennelister og annen informasjon du har valgt å gjøre tilgjengelig. Informasjon om
hotellanbefalinger eller Expedia-besparelser eller -rabatter som utveksles mellom deg og
vennene dine kan også deles. Merk at hvis du har Facebook-venner som bruker Expedia, kan de
også ha delt informasjon om deg med oss gjennom Facebook. Hvis du vil hindre slik deling, kan
du gjøre det ved å redigere personverninnstillingene dine på Facebook eller de relevante
innstillingene for andre sosiale medier.

Samtaleovervåkning .

Samtaler til og fra vårt kundeservicesenter kan spilles inn eller
overvåkes i forbindelse med kvalitetssikring og ved opplæring av ansatte. Samtaleinnspillinger
kan bli oppbevart så lenge det med rimelighet anses som nødvendig, og vil deretter slettes.
Alle personopplysninger som innhentes fra deg under samtalen, behandles i henhold til
retningslinjene for personvern.

Hvordan bruker vi opplysningene
Vi bruker kredittkortopplysningene (som navn på kortholder, kredittkortnummer og utløpsdato)
til å gjennomføre bestillinger som du legger inn via webområdet. Vi bruker andre opplysninger
om deg til følgende generelle formål: tilby deg produkter og tjenester som du har bedt om,
sende bekreftelser på reiser og oppdateringer, administrere kontoen din (der denne er
tilgjengelig), herunder behandling av regninger og utsending av reisepåminnelser, utsending av
generell informasjon, svare på spørsmål og henvendelser, kontakte deg via kundeservice, og om
nødvendig, måle interessen for og forbedring av våre produkter, tjenester og webområde,
varsling via e-post eller vanlig post om spesialtilbud og reiserelaterte produkter og
tjenester som du kan ha interesse av, tilpasse bruken av steveperryman.no på andre måter,
belønne deg i forbindelse med et bonusprogram eller fast program som du velger å delta i, be
om informasjon fra deg, herunder via undersøkelser, løse tvister, kreve inn avgifter eller
feilsøke problemer, unngå potensielt forbudte eller ulovlige aktiviteter, håndheve
brukervilkårene og ellers slik det blir beskrevet på innsamlingstidspunktet.

E-postkommunikasjon

Vi ønsker å gjøre det enkelt å benytte seg av reiserelaterte fordeler på
vårt webområde. En måte som vi kan gjøre dette på, er å sende deg e-post med informasjon om
dine reiserelaterte interesser. Dersom du søker etter en flyreise til New York på webområdet,
og du har lagret reiseplanen din eller ikke bestilt reisen ennå, kan vi sende deg en e-post
som minner deg på den lagrede reiseplanen eller om en spesiell flyreise til New York.
Tilsvarende kan det hende at vi sender deg e-post om hotelltilbud i New York eller informasjon
om eventuelle andre reisemål dersom du får en e-post fra oss om en reise til New York, og du
viser interesse for hoteller i New York ved å klikke på en link i e-posten om hoteller i New
York. Vi håper at disse e-postmeldingene vil gi deg nyttig informasjon om reiserelaterte
spesialtilbud som er tilgjengelige gjennom webområdet. Vennligst merk at i alle e-poster som
vi sender, gis du mulighet til å oppgi at du ikke ønsker å motta slike e-poster.

Vennligst les "Dine alternativer for innsamling og bruk av opplysningene " nedenfor for å se
hvilke rettigheter du har i forbindelse med e-postkommunikasjon.

Hvem deler vi opplysningene med
steveperryman.no kan dele opplysningene med følgende enheter:

Leverandører som hotell-, flytur-, bilutleie- og aktivitetsleverandører, som utfører
reisebestillingene. På steveperryman.no blir alle tjenester som leveres av
tredjepartsleverandører, beskrevet som det. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom
retningslinjene fra alle tredjepartsleverandører som du kjøper produkter fra gjennom
steveperryman.no. Vær oppmerksom på at disse leverandørene kan kontakte deg ved behov for å
innehente ytterligere opplysninger om deg, gjennomføre bestillingen eller svare på
henvendelser som du har sendt.
Tredjepartsleverandører som leverer tjenester eller funksjoner på våre vegne, herunder
kredittkortbehandling, forretningsanalyser, kundeservice, markedsføring, distribusjon av
undersøkelser eller konkurranser og tiltak mot svindel/bedrageri. Vi kan også gi
tredjepartsleverandører tillatelse til å innehente informasjon på våre vegne, herunder ved
behov for å tilby funksjoner på webområdet eller for å legge til rette for levering av
elektronisk informasjon tilpasset dine interesser. Tredjepartsleverandører har bare tilgang
til og kan bare innhente informasjon som er nødvendig for utføring av sine funksjoner, og de
kan ikke bruke informasjonen til andre formål.
Forretningspartnere som tilbyr produkter og tjenester i fellesskap med oss. Du kan se når en
tredjepart er involvert i et produkt eller tjeneste som du har bestilt, ved at navnet vises
sammen med vårt navn. Dersom du velger å benytte deg av disse tilleggstjenestene, kan vi dele
opplysninger om deg, inkludert personopplysninger, med disse partnerne slik at de kan kontakte
deg direkte via e-post eller vanlig post om deres produkter og tjenester. Vær oppmerksom på at
vi ikke har kontroll over retningslinjene for personvern for disse forretningspartnerne.
Webområder som du henvises fra. Dersom du ble henvist til steveperryman.no fra et annet
webområde, er det mulig at vi deler enkelte opplysninger om deg med webområdet som du ble
henvist fra, slik at de kan kontakte deg om produkter og tjenester direkte via e-post eller
vanlig post. Vi har ikke lagt noen begrensninger på henvisende webområders bruk av
personopplysninger, og vi oppfordrer deg til å lese retningslinjene for personvern på alle
webområder som henviste deg til steveperryman.no. Du har rett til å motsette deg at
informasjonen deles som beskrevet i dette punktet, ved å sende en e-post til adressen
nedenfor.
Selskaper i konsernet. Vi kan dele personopplysninger med våre konsernselskaper i fritids- og
reisebransjen, herunder HolidayWheels.com Denne delingen gjør at vi kan gi deg informasjon om
produkter og tjenester, i tilknytning til både reiser og fritid, som kan av interesse for deg.
I den grad våre konsernselskaper har tilgang til dine opplysninger, vil de følge
retningslinjer som er minst like restriktive som disse retningslinjene for personvern.
Vi kan også dele dine opplysninger i følgende tilfeller:

Når det er påkrevd ved lov eller er nødvendig for overholdelse av gjeldende lover eller i
forbindelse med rettslige prosesser. I henhold til amerikansk lovgivning må flyselskaper oppgi
visse opplysninger til US Department of Homeland Security om passasjerer som reiser mellom EU
og USA. Dersom passasjerene ønsker mer informasjon, er det samlet en liste med vanlige
spørsmål av den såkalte Artikkel 29-gruppen, se vedlegg 2 på hier denne linken.
Når vi anser at det foreligger grunnlag for å undersøke, forhindre eller iverksette tiltak i
forhold til ulovlig virksomhet eller mistanke om ulovlig virksomhet, for å beskytte og
forsvare rettighetene, eiendommen eller sikkerheten på Expedia, Inc., webområdet, eller
brukere på webområdet og i forbindelse med våre vilkår for bruk og andre avtaler.
I forbindelse med en transaksjon, som salg av et datterselskap eller en utskilling, fusjon,
konsolidering eller salg av aktiva eller dersom vi mot formodning skulle gå konkurs eller
løses opp.
Vi kan også dele fellesinformasjon eller anonym informasjon med tredjeparter, herunder
annonsører og investorer. Vi kan for eksempel fortelle våre annonsører om antallet besøkende
på webområdet, eller hvilke hoteller og reisemål som er mest populære. Denne informasjonen
inneholder ingen personopplysninger og brukes til utvikling av innhold og tjenester som vi
håper kan være av interesse for deg, samt til vurdering av markedsføringens effekt.

Hvordan kan du få tilgang til opplysningene
Du kan få tilgang til dine opplysninger ved å kontakte oss på e-postadressen som er oppgitt
nedenfor. Vær oppmerksom på at vi beholder enkelte opplysninger tilknyttet dine transaksjoner,
blant annet for analyseformål samt datasikkerhet.

Du kan be oss om å åpne, slette eller endre opplysningene som vi innehar, ved å sende en e-
post til e-postadressen som er oppgitt nedenfor.

Dine alternativer for innsamling og bruk av opplysningene
Som nevnt ovenfor, kan du velge ikke å gi oss enkelte opplysninger, selv om det kan være
nødvendig for å bestille eller benytte visse funksjoner som tilbys på steveperryman.no.
Du kan også legge til eller oppdatere opplysninger, samt avslutte kontoen som beskrevet
ovenfor (der denne er tilgjengelig).
Får du muligheten i alle e-poster som vi sender til deg, til å oppgi dersom du vil slutte å
motta slike e-poster. Merk at vi forbeholder oss retten til å sende annen informasjon,
herunder tjenestemeldinger, administrative meldinger og undersøkelser knyttet til
steveperryman.no-kontoen (der denne er tilgengelig) eller til dine transaksjoner på
steveperryman.no, uten at du får muligheten til å velge om du vil motta disse.

Sosiale medier - Du kan velge å bruke visse sosiale nettsteder og tjenester (slik som
Facebook) gjennom nettstedet vårt. Når du gjør det, deler du informasjon med de nettstedene,
og informasjonen du deler, vil være underlagt deres retningslinjer for personvern (inkludert
at nettstedet kan dele informasjon med oss). Du kan eventuelt endre personverninnstillingene
dine på disse tredjeparts sosiale nettstedene, Kontakt den aktuelle leverandøren for mer
informasjon.

Hjelpfunksjonen på verktøylinjen i de fleste nettlesere inneholder informasjon om hvordan du
angir at nettleseren ikke skal akseptere nye informasjonskapsler (cookies), hvordan
nettleseren skal varsle deg når du mottar en ny informasjonskapsel, eller hvordan du blokkerer
informasjonskapsler. Vær oppmerksom på at dersom du angir at du ikke vil motta cookies fra
steveperryman.no, får du ikke tilgang til deler av dette webområdet.

Informasjonskapsler og annen webteknologi
Vi samler automatisk inn visse opplysninger om deg og datamaskinen når du besøker
steveperryman.no. Vi vil for eksempel samle inn IP-adresse, nettleserprogramvare (som Firefox,
Internet Explorer eller Safari), og webområde som du ble henvist fra. Vi kan også samle inn
informasjon om Internett-aktiviteten din, som reiser du har sett på, og kjøp du har foretatt.
En av våre hensikter med å samle inne denne automatiske informasjonen er å bedre
brukeropplevelsen.

Som medlem eller besøkende på steveperryman.no får du tildelt en permanent cookie-fil på
datamaskinens harddisk. Du kan alltid velge ikke å motta en cookie-fil ved å aktivere
innstillinger i nettleseren for ikke å tillate cookies eller å bli spurt først. Vi vil
imidlertid gjøre oppmerksom på at ved ikke å tillate cookies, er det en rekke reisetjenester
og planleggingsverktøy på dette webområdet som du ikke får tilgang til.

Når du går til Mine reiser eller Min profil på steveperryman.no, bestiller eller kjøper en
reise, eller bruker utvalgte reiseplanleggingsverktøy, kan det være en forutsetning at du
logger deg på som bruker, ved hjelp av brukernavn og passord. Når du har logget deg på som
steveperryman.no-bruker, registrerer vi brukernavnet og navnet på brukerkontoen (der denne er
tilgjengelig) i cookie-filen på datamaskinen. Vi kan også registrere passordet i denne cookie
-filen som kryptert informasjon dersom du krysset av i feltet "Lagre dette passordet for
automatisk pålogging." Brukernavnet, passordet og navnet på brukerkontoen (der denne er
tilgjengelig) lagres i cookie-filen som kryptert informasjon slik at ingen kan lese
informasjonen i denne filen dersom noen får uautorisert tilgang til datamaskinen. Permanente
cookie-filer lagres på datamaskinens harddisk til de slettes manuelt.

I tillegg til de ovennevnte informasjonskapslene (cookies), bruker vi lokale delte objekter,
også kalt "flash cookies" på webområdet. Disse brukes til å forbedre brukeropplevelsen, for
eksempel til å lagre brukerpreferanser og -innstillinger, som volum/demp-innstillinger, og i
forbindelse med animert innhold på webområdet. Lokale delte objekter ligner på
informasjonskapsler, men kan lagre informasjon som er mer avansert enn ren tekst. De kan ikke
gjøre noe med informasjonen på datamaskinen av seg selv. I likhet med andre
informasjonskapsler har de bare tilgang til peropplysninger som du har oppgitt på dette
webområdet, og de kan ikke åpnes fra andre webområder. Hvis du vil vite mer om flash cookies
eller hvordan du deaktiverer dem, kan du klikke her.

Dette webområdet kan også benytte webvarslere (Web beacons), også kjent som klare gif-bilder
(clear gifs), pikselkoder eller Web bugs, som er små grafikkfiler med en unik identifikator.
Disse har en lignende funksjon som informasjonskapsler, og plasseres i koden på en webside. Vi
bruker webvarslere til å overvåke trafikkmønsteret til brukere fra en side til en annen på
webområdet, til å levere eller kommunisere med informasjonskapsler, til å kartlegge om du har
kommet til webområdet fra en annonse på Internett som ble vist på en tredjeparts webområde, og
til å forbedre ytelsen på webområdet. Vi kan også gi våre tjenesteleverandører lov til å bruke
webvarsler for å hjelpe oss med å forstå hvilke e-poster som åpnes av mottakerne, og til å
spore besøkstrafikken og handlinger på webområdet. Det hjelper oss med å måle effektiviteten
på innholdet og andre tilbud.

Dersom du har spørsmål om bruk av informasjonskapsler eller annen teknologi, kan du sende en
e-post til kundeservice på e-postadressen nedenfor.

Visning av tilpasset reklame / dine alternativer
Informasjon samlet inn av forretningspartnere og annonseringsnettverk for å tilby deg relevant
reklame. Annonsene som vises på dette webområdet, leveres av oss eller av våre
tjenesteleverandører. Vi tillater også tredjeparter å samle inn informasjon om din Internett-
aktivitet gjennom informasjonskapsler og annen teknologi. Slike tredjeparter omfatter (1)
forretningspartnere, som samler inn informasjon når du viser eller samhandler med en av
annonsene på våre webområder; og (2) annonseringsnettverk, som samler inn informasjon om dine
interesser når du viser eller samhandler med en av annonsene som de plasserer på forskjellige
webområder på Internett. Informasjonen som samles inn av disse tredjepartene, brukes til å
lage prognoser om dine egenskaper, interesser eller preferanser, og til å vise annonser på
våre webområder og på Internett som er tilpasset dine sannsynlige interesser. Vi gir ikke
disse tredjepartene tillatelse til å samle inn personopplysninger om deg (som e-postadresse)
på vårt webområde, og vi deler heller ikke dine personopplysninger med dem.

Vennligst merk at vi ikke har tilgang til eller kontroll over informasjonskapsler eller annen
teknologi som disse tredjepartene kan bruke til å samle inn informasjon om dine interesser, og
rutinene for informasjonsinnsamling hos disse tredjepartene er ikke omfattet av disse
retningslinjene for personvern. Noen av disse selskapene er medlemmer av Network Advertising
Initiative, som tilbyr ett felles sted for å velge ikke å motta reklame fra andre tilknyttede
selskaper. Klikk her hvis du vil vite mer.

Informasjon samlet inn av selskaper med cookie-basert utveksling for å tilby relevant reklame.
I likhet med andre selskaper som driver virksomhet på Internett, deltar dette webområdet i
cookie-basert utveksling der anonym informasjon samles inn om din Internett-aktivitet gjennom
informasjonskapsler og annen teknologi og deles inn i ulike interesseområder (som reiser).
Disse interesseområdene deles deretter med tredjeparter, herunder annonsører og
annonseringsnettverk, slik at de kan tilpasse annonsene til dine åpenbare interesser. Vi deler
ikke personopplysninger (som e-postadresse) med disse selskapene, og vi gir ikke disse
selskapene tillatelse til å samle inn slik informasjon om deg på vårt webområde. Klikk her
hvis du vil vite mer om cookie-basert utveksling, herunder hvordan du får tilgang til
informasjon om interesseområdene tilknyttet cookiene på datamaskinen, og hvordan du avviser
deltagelse i slike programmer.

Hvordan beskytter vi opplysningene
Vi ønsker at du skal føle deg trygg når du bruker steveperryman.no til å bestille hoteller og
reiser, og vi er opptatt av å beskytte opplysningene som vi samler inn. Fullstendig sikkerhet
er ikke garantert på noen webområder, men vi har iverksatt nødvendige administrative, tekniske
og fysiske sikkerhetsprosedyrer for å beskytte personopplysningene som du oppgir til oss. For
eksempel har bare autoriserte ansatte tilgang til personopplysninger, og de har tilgang i
forretningsøyemed. I tillegg bruker vi kryptering ved overføring av personopplysninger som er
av en sensitiv karakter (for eksempel kredittkortopplysninger) mellom ditt og vårt system, og
vi har installert brannmurer og systemer for oppdaging av uautorisert tilgang, slik at
uvedkommende ikke får tilgang til dine opplysninger.

Eksterne linker og sosiale programtillegg
Dersom du dirigeres til andre webområder fra steveperryman.no, er disse webområdene ikke
underlagt disse retningslinjene for personvern. Vi anbefaler at du leser
personvernerklæringene som er lagt ut på slike webområder, for å forstå hvilke regler som
gjelder for innsamling, bruk og deling av personopplysninger på disse webområdene.

Dette kan også være tilfellet når en del av steveperryman.no bruker sosiale programtillegg fra
andre nettsteder slik som Facebook. Programtillegg som Liker-knappen og Kommentarer på
Facebook kan identifiseres med en av Facebooks logoer, slik som et ikon med bokstaven f eller
"tommelen opp", og fungerer i praksis som en del av Facebook som er innebygd på
steveperryman.no. (Du finner en liste over Facebooks sosiale programtillegg og ikonene for dem
her .) Når du går til en nettside som bruker disse programtilleggene, har Expedia ingen
kontroll over datautvekslingen. Hvis du vil vite mer om informasjonen som Facebook mottar når
du besøker en nettside med ett av deres programtillegg, kan du se hjelpen for Facebook.

Vanlige spørsmål om overføring av informasjon om flypassasjerer til amerikanske myndigheter
Se vedlegg 2 på denne linken..

Besøk på webområdet fra andre steder enn USA
Dersom du besøker webområdet fra andre steder enn USA, må du være oppmerksom på at
informasjonen kan overføres til, lagres i, og behandles i USA. Lover om personopplysninger og
andre lover i USA og andre land som opplysningene kan overføres til, er ikke alltid like
omfattende som de som gjelder i ditt land, men vi har iverksatt tiltak for å ivareta
personvernet. Ved å bruke våre tjenester aksepterer du at opplysningene kan overføres til våre
fasiliteter og tredjeparter som vi deler opplysninger med, slik det er beskrevet i disse
retningslinjene.

Endring av retningslinjene for personvern
Vi kan når som helst oppdatere disse retningslinjene for personvern. Ved store endringer av
disse retningslinjene for personvern vil vi varsle deg ved å sende en melding til e-
postadressen som du har oppgitt, eller ved å legge ut et tydelig varsel på webområdet.

Slik kan du kontakte oss
Dersom du har spørsmål i forbindelse med disse retningslinjene for personvern (eller
reiseplanlegging eller kjøp), kan du kontakte oss på:

E-post : info@steveperryman.no

Eller sende brev til: Steve Perryman, Oscarsgate 30, 0352 Oslo, Norge

I tillegg kan du kontakte reiseleverandøren direkte på telefonnummeret eller adressen som er
oppgitt i reiseplanen.

Telefon : Hvis du foretrekker å snakke med en representant for steveperryman.no, er vi
tilgjengelige 09.00-17.00 mandag til fredag. Ring oss på 23 19 60 70

Retningslinjene for personvern er gjeldende fra 1. mai 2012.