SPESIELLE REISEVILKÅR

Det er kundens forpliktelse å lese igjennom alle punkter i spesielle reisevilkår og generelle reisevilkår (www.steveperryman.no/reisevilkar).

1. BINDENDE BESTILLING:

Bestillingen er bindende for begge parter så snart den er bekreftet av oss, primært per e-post. Du vil motta en e-post med all vesentlig informasjon vedrørende din reise. Bekreftelsen kan også skje per post hvis du ikke har tilgang til e-post. Bekreftelsen sendes normalt straks etter at bestillingen er bekreftet.

2. BETALINGSBETINGELSER:
Hvis ikke annet oppgis gjelder følgende betalingsbetingelser:
Faktura med forfall på 10 dager vil bli fakturert når vi mottar bekreftelse på reservasjon. Dersom reisen i sin helhet ikke er betalt innen forfall, forbeholder vi oss retten til å kansellere de produkter som er bestilt gjennom Steve Perryman Sport Travel.

3. REISEDOKUMENTER:
Før avreise har den reisende plikt å kontrollere at alle reisedokumenter er i henhold til reservasjon. Steve Perryman Sport Travel skal omgående kontaktes ved eventuelle feil.

4. ENDRINGSHONORAR:
Du vil bli belastet et endringshonorar ved eventuelle endringer etter bekreftelse. Våre satser er:
• Ved endring av navn:    Kr. 100,- per person
• Ved endring av hotell:   Kr. 100,- per person
• Ved endring/kansellering av flyavgang: Kr. 350,- per person
• Ved endring av navn på flybillett:  Kr. 350,- per person
Honorarene kommer i tillegg til våre underleverandørers honorarer.

5. AVBESTILLINGSREGLER:
• Ved avbestilling før mottatt bekreftelse: Ingen gebyr
• Ved avbestilling etter mottatt bekreftelse: Ingen refusjon
• For fly gjelder flyselskapets egne avbestillingsregler
For avbestilling ved force majeure gjelder spesielle forskrifter, se www.steveperryman.no

6. ENDRING AV KAMPDATO:
Kunden forplikter å holde seg oppdatert på eventuelle endringer av kamper og kampdatoer.

Steve Perryman Sport Travel har ingen innflytelse på at kamptider eller kampdatoer flyttes, og påtar seg derfor ikke ansvar for eventuelle økonomiske tap eller ulemper som kunden måtte lide på grunn av slike endringer.

7. ENDRING AV PRIS:
Det tas forbehold om eventuelle prisendringer som følge av valutakurser, fly- eller transportavgifter, samt uforutsette skatter og avgifter som ligger utenfor vår kontroll.

8. ADRESSEENDRING:
Eventuelle adresseendringer eller endring av telefonnummer etter reservert reise må meldes inn til Steve Perryman Sport Travel umiddelbart. Dette for at vi skal nå kunden for informasjon som er viktig for reisens utførelse.

9. PASS OG EVENTUELLE VISUM:
Reisende er selv skyldig å medføre gyldig pass ved reiser utenfor Norden. Kreves det visum er reisende selv ansvarlig for å søke om dette. Steve Perryman Sport Travel kan ikke holdes ansvarlige hvis reisende nektes visum eller innreise.

10. REKLAMASJON:
Reklamasjoner skal være hos Steve Perryman Sport Travel senest 15 dager etter avsluttet reise og skal være skriftlig. Hvis reklamasjonen er hos oss senere en 15 dager vil vi se bort i fra denne.

11. ØVRIG:
Bytte eller videresalg av mottatte billetter kjøpt av Steve Perryman Sport Travel er ikke lov.
Om spesielle regler gjelder for en reise, og disse ikke dekkes av ovenstående regler, vil disse bli spesielt beskrevet til kunden ved bekreftelsestidspunktet.