Reklamasjon på reise

Vi vil gjerne ta del i dine reiseopplevelser og synspunkter. Dersom noe ikke svarer til dine forventninger er det viktig at vi kan ordne dette mens dere er på plass og håndtere eventuelle problemer.

Dersom du ikke melder fra, får vi heller ikke muligheten til å  rette opp feilen, og det kan da være vanskelig å få noen eventuell erstatning eller kompensasjon i etterkant.

Kontakt oss derfor alltid omgående hvis du har spørsmål eller lurer på noe før eller under reisen. Nummeret til vår vakttelefon står på reisedoumentene og bestillingsbekreftelsen.

Ved en eventuell tvist kontakter du Forbrukerrådet:

23 400 500
Telefontid: Mandag til fredag, fra 09.00-14.00.

Postadresse: Postboks 463 Sentrum, 0105 Oslo

https://www.forbrukerradet.no/